neste generasjon utvikling!

Vi kan nå oppgradere menneskelig energi, kapasitet og ferdigheter til nye nivåer, og med en hastighet som «disrupter» menneskelig utvikling.

Dette vil ha en enorm innvirkning på menneskers livsstil og hva vi kan skape av verdi på jobb, sport og i privatlivet. Ved å oppgradere mennesker vil det åpne en ny dør- en dør til uendelige nye muligheter.

TORP UPGRADES leverer:

 • Analyser
 • Prosjektering
 • Planer
 • Problemløsning
 • Ide-skaping
 • Kapasistet
 • Ferdigheter
 • Team-building
 • Kultur
 • Oppgraderte resultater

OPPGRADERING AV DET MENNESKELIGE MASKINERIET

Human upgrades er en kombinasjon av en fysisk, mental og strategisk prosess som gjennomføres i 3 steg:

 • Vi bruker en unik fysisk behandling for å gjøre hode og kropp super- responsiv. Denne behandlingen kobler sammen hode og kropp og skaper overskuddsenergi. Å føle seg offensiv er en forutsetning for oppgradering på høyt nivå.
 • Spesialutviklede mentale øvelser utføres med en idrettslig tilnærming for å utvikle energi, kapasitet og ferdigheter, men nå med en revolusjonerende hastighet.
 • Ved bruk av en strategisk modell og metodikk har vi hele tiden oversikt over prosessen. Hva er bestillingen? Hvor er vi? Hvor skal vi? Hva skal til for å komme oss fra A til B? Denne delen av prosessen er viktig for å hele tiden ha fokus på det viktigste, og for å holde oversikt over effekt og resultater.
Se resultater

Klar for å bli oppgradert?

Send søknad